Handlarnas framtidsutsikter något ljusare

Handlarnas framtidsförväntningar ökar något i februari. Optimismen finns framförallt i dagligvaruhandeln. Inom sällanköpshandeln fortsätter framtidsutsikterna att falla. Framtidsindikatorn landar på 93,4 i månadens Handelsbarometer.

– Stora delar av handeln står mitt i en digital transformation som pressar butikernas lönsamhet. Trots att vi handlar mer än någonsin utmanas många handlare av förändrade konsumtionsbeteenden och en allt hårdare prispress. Tillväxten i detaljhandeln sker idag på nätet, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Förväntningarna på den framtida lönsamheten är kvar på låga nivåer. Det som lyfter Framtidsindikatorn är förväntningarna på den framtida försäljningen och att tron på antalet anställda ökar något. Årets inledande månader brukar vara de svagaste för detaljhandeln.

– Februari är historiskt en svag månad för detaljhandeln och den hjälps inte av den osäkerhet som råder just nu. Vi har dels osäkerheten på bostadsmarknaden men även börserna har sviktat den senaste tiden, vilket riskerar att slå mot konsumtionen och därmed detaljhandeln, säger Karin Johansson.

Dagligvaruhandlarna, som ofta är mindre känsliga för ekonomisk osäkerhet, är betydligt mer optimistiska om framtiden i månadens Handelsbarometer.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.02.15 Senast uppdaterad: 2018.02.15

Skriv en kommentar