Svag framtidstro i sällanköpshandeln trots julhandel runt hörnet

Förväntningarna på den framtida försäljningen pekar åt olika håll bland handlarna. Framtidstron bland butikerna minskade för tredje månaden i rad, samtidigt som e-handlarna ser mer ljust på den framtida försäljningen. Gemensamt för både butik och e-handel är att tron på den framtida lönsamheten är något mer modest. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för oktober månad.

Bland butikerna faller framtidstron med 3,8 enheter och Framtidsindikatorn landar på 92,9. Det är 9,1 enheter lägre än motsvarande månad förra året och det är dystrare tongångar i sällanköpsvaruhandeln som drar ner siffran trots att framtidstron i dagligvaruhandeln samtidigt ökar. Trots att julhandeln närmar sig är framtidstron i sällanköpsvaruhandeln långt under normala nivåer i oktober. 

”Ökad digitalisering och hårdare internationell konkurrens har ritat om spelplanen för sällanköpshandeln. Den senaste tidens börsfall kan också ha skapat en oro om den framtida utvecklingen. En vikande konjunktur riskerar att slå hårt mot både företag och jobb i sällanköpshandeln”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Framtidstron bland e-handlarna ökar

Framtidsindikatorn för e-handeln ökade med 11,6 enheter till 117,4 i oktober. Framförallt är det tron på framtida försäljningsökningar som skjuter i höjden. Lönsamhetsförvätningarna följer inte med i samma takt och ligger kvar på mer neutrala nivåer.

”E-handlarna ser med tillförsikt fram mot Black Friday, Cyber Monday och julhandeln som väntas ge försäljningen en rejäl skjuts. Att förväntningarna på lönsamhet är betydligt lägre är ett uttryck för den tuffa konkurrens och stränga prispress som råder på nätet”, säger Johan Davidson.

En ljuspunkt i månadens Handelsbarometer är att framtidsförväntningarna i dagligvaruhandeln ökar med 2,2 enheter i oktober.

”Dagligvaruhandeln är mindre konjunkturkänslig och inte utsatt för internationell konkurrens i konsumentledet. Därför är också förväntningarna på kommande jul- och nyårsförsäljning inom dagligvaruhandeln högre”, säger Johan Davidson. 

För mer information, eller intervju kontakta:

Johan Davidson, chefsekonom Svensk Handel, 010-471 85 32
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

 

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.10.15 Senast uppdaterad: 2018.10.15

Skriv en kommentar