Mer framtidstro bland butikshandlare

Framtidstron bland butikerna ökar i april. Framförallt stiger optimismen i sällanköpsvaruhandeln. Sjunkande förväntningar på den framtida lönsamheten gör att e-handlarnas samlade framtidstro går åt andra hållet och minskar något.

Butikernas tro på framtida försäljning, anställningsvilja och lönsamhet stiger. Det gör att Framtidsindikatorn ökar med 5,9 enheter, till 99,9, i Handelsbarometern för april.

Indikatorn ökar för tredje månaden i rad och butikernas framtidstro ligger nu i linje med den neutrala nivån på 100. En viktig förklaring är att framtidstron inom sällanköpsvaruhandeln återhämtar sig från låga nivåer.

– Det är glädjande att optimismen bland landets handlare ljusnar. Många konsumenter har fått in skatteåterbäringen på kontot. Butikerna står redo och hyllorna är fyllda med vår- och sommarsortimentet, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Lönsamhetstapp bland e-handlarna

Framtidstron bland landets e-handlare fortsätter att ligga på höga nivåer. Ett kraftigt tapp i tron på framtida lönsamheten vägs upp av ökade förväntningar på försäljning och antal anställda. Detta gör sammantaget att Framtidsindikatorn för e-handlare minskar med 0,1 enheter, till 108,8.

– E-handlarnas tro på den framtida försäljningen är fortsatt stark, utmaningen är att få lönsamheten att hänga med. E-handeln är global och många svenska kunder handlar lika gärna från utländska aktörer, det gör att konkurrensen på nätet är intensiv, säger Karin Johansson.

För mer information kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.05.06 Senast uppdaterad: 2019.05.06 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar