Butikerna ser ljusare på framtiden

Framtidstron bland de fysiska butikerna ökar. Störst är optimismen bland dagligvaruhandlarna. Utsikterna för landets e-handlare går åt motsatt håll och minskar från höga nivåer.

Framtidsindikatorn som sammanfattar de fysiska butikernas framtidstro när det gäller försäljning, antal anställda och framtida lönsamhet ökar med 2,0 enheter till 102,9 i oktober månads Handelsbarometer.

Den fysiska butikshandeln delas in i dagligvaru- och sällanköpsvaruhandel. Starka siffror från dagligvaruhandeln (109,7) gör att Framtidsindikatorn ligger över den så kallade neutrala nivån på 100. Även om optimismen denna månad även ökar bland sällanköpshandlarna ligger de fortsatt under den neutrala nivån. 

För första gången är framtidstron bland dagligvaruhandlarna större än hos de renodlade e-handlarna. Med Black Friday och julhandeln i sikte är det glädjande att även sällanköpshandlarna ser något ljusare på framtiden, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.    

Framtidstron bland e-handlarna sjunker

Trots att e-handlarnas tro på framtida försäljning och antalet anställda faller är de kvar på höga nivåer. Däremot sjunker lönsamhetsutsikterna till betydligt lägre nivåer.

– E-handlarnas lönsamhetsutmaning är en varningsklocka.

Handeln är idag internationellt konkurrensutsatt och priserna sätts globalt, det gör det tufft för många e-handlare att få god lönsamhet trots att tillväxten på nätet är fortsatt stark, säger Karin Johansson.

Den sammanfattande Framtidsindikatorn för e-handlarna landar på 107,4, en minskning med 9,1 enheter jämfört med septembermätningen.  

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.10.15 Senast uppdaterad: 2019.10.15

Skriv en kommentar