Dystrare tongångar i butikshandeln

E-handlarnas framtidstro tar ny fart och ökar i december. Framtidsutsikterna i butikshandeln går däremot i motsatt riktning. Tuffast har de fysiska butikerna inom sällanköpshandeln där framtidsförväntningarna faller till den lägsta nivån på länge.

Det är framförallt butikshandlarnas tro på försäljning och framtida lönsamhet som faller i december månads Handelsbarometer. Den sammanfattade Framtidsindikatorn för butikshandeln backar med 8,1 enheter till 88,2.

 – Framtidstron bland butikshandlarna minskar i december. Det återspeglar den tuffa omställning som pågår inom handeln, även om julhandeln ger ett välbehövligt uppsving oroar sig många för att det kommande året kan bli ett riktigt stålbad, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Både dagligvaru- och sällanköpshandeln uppvisar minskade framtidsförväntningar jämfört med förra månaden, men alltjämt ligger sällanköpshandeln på betydligt lägre nivåer än dagligvaruhandeln.

Positivare stämning bland e-handlarna

Bland e-handlarna är stämningsläget betydligt positivare och såväl anställningsviljan, som tron på den framtida försäljningen ökar kraftigt. Framtidsindikatorn för e-handeln ökar med 11,8 enheter och landar på 111,9.

 – Efter en svag novembersiffra sjuder återigen optimismen bland landets e-handlare. Tillväxten inom handeln sker på nätet och e-handlarna ser ljust på framtiden. Nöten som många behöver knäcka stavas lönsamhet, trots starka utsikter för försäljningen släpar tron på lönsamheten efter, säger Karin Johansson.

E-handlarnas tro på den framtida lönsamheten noteras till 97,1 i december, vilket är under den så kallade neutrala nivån på 100.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.12.16 Senast uppdaterad: 2019.12.16 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar