Minskad optimism bland landets handlare

Framtidstron avtar både i butiks- och e-handeln. Minskade förväntningar på framtida försäljningen drar ned handlarnas framtidstro. När sommarhandeln nu står för dörren ökar dagligvaruhandlarnas optimism något samtidigt som sällanköpsvaruhandlarnas framtidsutsikter är mer modesta. 

– Sommarhandeln brukar innebära goda tider för dagligvaruhandeln. Grillen plockas fram och ljumma sommarkvällar gör att vi unnar oss lite extra god mat på tallriken. E-handeln brukar däremot gå svagare under sommaren när fler vill vara ute i solen, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Di TV: "Dystra signaler från Svensk Handel

Maj månads Handelsbarometer visar att e-handlarnas tro på framtida försäljning och antalet anställda sjunker. Det vägs upp av utsikterna för framtida lönsamheten återhämtar sig. Den sammanfattande Framtidsindikatorn för e-handeln minskar med 3,3 enheter och landar på 105,5.

Framtidstron i sällanköpsvaruhandeln minskar

Sällanköpsvaruhandlarnas tro på framtida försäljning och lönsamhet faller tillbaka. Det gör att Framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet minskar med 4,2 enheter, till 95,8. Framtidsindikatorn för butikshandeln ligger återigen en bit under den neutrala nivån på 100, efter förra månadens uppgång.

– Vi står mitt i en digital omställning som innebär hård konkurrens och pressade priser för svenska sällanköpshandeln. Våra politiker måste på allvar fundera på hur de ska verka för att vi ska kunna behålla ett rikt och varierat utbud av butiker i hela Sverige. Det går inte att ta handeln som vi känner den idag för given, säger Karin Johansson.

Dagligvaruhandeln fortsätter att gå starkare än sällanköpsvaruhandeln. I maj månads Handelsbarometer ökar framtidstron i dagligvaruhandeln med 0,9 enheter samtidigt som sällanköpsvaruhandeln backar med 9,2 enheter.

För mer information kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.05.15 Senast uppdaterad: 2019.05.15 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar