Butik

Framtidstron i butikshandeln fast på låga nivåer

Coronapandemin har snabbat på den digitala omställningen i handeln. Optimismen bland e-handlarna är stor samtidigt som butikshandelns återhämtning efter coronakrisen går trögt.

Även om framtidstron bland butikshandlarna återhämtar sig något i juli månads Handelsbarometer är läget fortsatt tufft. Framtidsindikatorn för butikshandeln ökar med 1,6 enheter till index 81,2, vilket är betydligt lägre än motsvarande period förra året och långt under den neutrala nivån på 100. I sällanköpshandeln, där försäljningen tvärnitade i samband med coronakrisen ökar framtidstron med 5,2 enheter.

 – Minskat resande i sommar gynnar vissa delar av handeln. När vi håller oss på hemmaplan väljer fler att renovera huset, fixa i trädgården och lägga något extra gott på grillen. Samtidigt ligger coronapandemin som en våt filt över stora delar av handeln. Färre turister och en stängd gränshandel slår oerhört hårt mot många butiker, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.   

E-handlarnas framtidstro på höga nivåer

När vi spenderat mer tid hemma i samband med coronakrisen har handeln på nätet ökat. Även om Framtidsindikatorn för e-handeln minskar med 0,6 enheter, till 115,1 i juli, ligger framtidstron bland e-handlarna på högre nivå än samma period förra året.

 – Coronakrisen har ökat hastigheten i handelns digitala omställning och nya kundgrupper har hittat till e-handeln. Många handlare vittnar också om att e-handeln har kompenserat för en del av försäljningstappet i de fysiska butikerna, säger Karin Johansson.

E-handlarnas tro på den framtida försäljningen ligger alltjämt på höga nivåer, samtidigt som lönsamheten släpar efter.

Många dagligvaruhandlare hårt drabbade

Matförsäljningen, inte minst på nätet, har gått starkt under coronakrisen. Däremot finns det många dagligvarubutiker som är hårt drabbade. Servicebutiker, specialiserade matbutiker och dagligvarubutiker i city- och gränshandelslägen har fortsatt minskad försäljning.

Framtidstron bland dagligvaruhandlarna minskar med 2,6 enheter till 82,4, vilket är ett stort tapp jämfört med förra sommaren.

 – Även om fler kunder kommer tillbaka till butikerna är många handlare fortsatt hårt drabbade av coronakrisen. Behovet av stödåtgärder till handelns företag är stort, säger Karin Johansson.

Publicerad: 2020.07.16 Senast uppdaterad: 2020.07.16 Kategorier: Besöksnäring, Stads- och platsutveckling Nyheter, Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar