Handlarna ovissa om återhämtning efter krisen – framtidstron backar något

Coronakrisen har slagit hårt mot handeln och osäkerheten om den framtida försäljningen är fortsatt stor. Framtidstron för både butiks- och e-handeln minskar något jämfört med förra månaden och därmed har återhämtningen av framtidstron avstannat. Fortfarande ser e-handlarna betydligt ljusare på framtiden.

Svensk Handels Handelsbarometer för september visar att framtidstron bland landets butikshandlare minskar med 0,2 enheter och framtidsindikatorn landar på 85,5. Även om framtidsförväntningarna återhämtat sig efter det värsta coronaraset i april är det fortfarande långt upp till den neutrala nivån på 100.

Totalt hade handeln 110 000 kortidspermitterade i augusti och det är framförallt den sviktande anställningsviljan som drar ned framtidstron.

Det har varit ett tufft halvår för handeln och det är många förlorade försäljningsdagar som handlare nu ska försöka ta igen.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Många kämpar för att hålla huvudet över vattenytan och det kommer att krävas fortsatta stödåtgärder. Krisen är ännu inte över för handeln, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Gladare tongångar i e-handeln

Coronakrisen har fått fler att handla på nätet och tongångarna bland landets e-handlare är desto mer uppåt. Förvisso faller framtidsförväntningarna med 0,4 enheter men framtidstron är alltjämt på högre nivå än för motsvarande period förra året. Framtidsindikatorn noteras på 114,9.

E-handlarnas tro på den framtida försäljningen är stark, men dras ned av de betydligt svalare förväntningarna på den framtida lönsamheten.

–Redan innan coronakrisen skedde tillväxten i handeln på nätet, en utveckling som har intensifierats när fler kundgrupper hittat till nätet under pandemin. För många handlare har försäljningen på nätet till viss del vägt upp tappet i de fysiska butikerna men inte hela vägen, säger Karin Johansson.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2020.09.17 Senast uppdaterad: 2020.09.17 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar