Tomt köpcenter

Coronakrisen får handlarnas framtidstro att störtdyka

Coronakrisen får handlarnas framtidstro att störtdyka. Störst är raset för sällanköpsvaruhandeln men även inom dagligvaruoch e-handeln faller framtidsutsikterna till historiskt låga nivåer. 

Sällanköpsvaruhandeln – det vill säga all försäljning i fysisk butik utöver mat - är hårt drabbad av coronapandemins följdverkningar. I Handelsbarometern för april faller tron på försäljning, antal anställda och lönsamhet drastiskt.

Den sammanfattande Framtidsindikatorn för sällanköpsvaruhandeln minskar med hela 26,3 enheter från mars, till rekordlåga 54,4, vilket ska jämföras med den neutrala nivån på 100.

 – Det bekräftar hur alarmerande läget är för stora delar av handeln. Det är av yttersta vikt att de statliga stödåtgärderna fungerar och snabbt når fram till handeln. Coronapandemin är temporär och kan inte tillåtas vara det som slår ut våra företag, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Även dagligvaruhandlare har det tufft

Även om flera dagligvaruhandlare har vittnat om god försäljning trots coronakrisen, visar Handelsbarometern att många dagligvaruhandlare också har det väldigt tufft. Det kan till exempel handla om butiker i cityområden, servicebutiker, specialiserade livsmedelsaffärer och mataffärer vid gränshandelsområden.

Framtidsindikatorn för dagligvaruhandeln faller med 19,1 enheter jämfört med förra månaden och landar på 73,9.

 – När folk tvingas ställa om sitt sätt att leva slår det drastiskt mot många butiker, för vissa har det inneburit ett tvärstopp i kundflöde och försäljning. För varje dag som går sinar butikernas besparingar, säger, Karin Johansson.

Framtidstron bland e-handlare minskar

E-handlarnas Framtidsindikator minskar med 3,6 enheter, till 101,3. För en del e-handlare har karantäntillvaron bidragit till att försäljningen har ökat, men det gäller inte för alla. Även om tron på den framtida försäljningen är fortsatt stark är lönsamhetsutsikterna försvagade.

Det osäkra ekonomiska läget gör att många håller hårt i plånboken 

 – Det osäkra ekonomiska läget gör att många håller hårt i plånboken och det påverkar många nätbutiker. Vi kan konstatera att e-handlarnas tro på den egna verksamheten faller tungt, säger, Karin Johansson.

När framtidstron för hela butikshandeln - både sällanköp och dagligvaror - vägs samman faller Framtidsindikatorn med 22,7 enheter från förra månaden och noteras på bottennivån 64,2. Det är 35,8 enheter lägre än förra årets aprilsiffra och den lägsta nivå som någonsin noterats sedan mätningarna startade.

Publicerad: 2020.04.20 Senast uppdaterad: 2020.04.20 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar