Handelsbarometern 2021

Handelsbarometern december framtidstron faller

Osäkert pandemiläge får handlarnas framtidstro att falla

Efter flera månader med positiva tongångar i handeln faller framtidsförväntningarna i december månads Handelsbarometer.

Fortsatt vind i seglen för handelns försäljning

Fortsatt vind i seglen för handelns försäljning

Handlarna ser med optimism fram mot årets viktigaste försäljningsperiod med Black Friday och julhandeln.

Handlarna ser ljust på årets viktigaste försäljningsperiod

Handlarna ser ljust på årets viktigaste försäljningsperiod

Handeln är optimistisk inför Black Friday och julhandeln. Trots växande fraktproblematik är framtidstron i både butiks- och e-handeln positiv inför årets avslutande månader. Det visar Handelsbarometern för oktober.

Avvecklade restriktioner får handlarna att tro på butiken

Avvecklade restriktioner får handlarna att tro på butiken

Slopade restriktioner och ökade besöksflöden gör att butikshandlarna ser ljust på framtiden. Försäljningen av varor som klockor, glasögon och kläder har tagit fart och optimismen inom sällanköpshandeln stiger till den högsta nivån sedan 2019.

Handlarna väntar sig en stark höst

Handlarna väntar sig en stark höst

Även om framtidstron i butikshandeln faller tillbaka något ligger den på historiskt höga nivåer. I e-handeln ökar återigen optimismen efter några ljumma sommarmånader. Det visar månadens Handelsbarometer.

Fortsatt positiv framtidstro inom handeln

Fortsatt positiv framtidstro inom handeln

Handelsbarometern för juli månad visar att handlarna fortsätter reagera positivt på att allt fler vaccineras, restriktioner hävs och att smittspridningen i samhället sjunker. Svenska handlare ser alltså fram mot hösten med viss optimism.

Butikshandeln räknar med revansch – framtidstron lyfter rejält

Butikshandeln räknar med revansch – framtidstron lyfter rejält

Minskad smittspridning, färre restriktioner och fler vaccinerade gör att framtidstron i butikshandeln tar ett glädjesprång i juni månads Handelsbarometer.

Svenska handlare ser återigen ljust på försäljningen

Svenska handlare ser återigen ljust på försäljningen

Den ökade vaccinationstakten i samhället påverkar handelns framtidstro positivt. För första gången på flera år ser sällanköpsvaruhandeln nu positivt på framtiden, vilket spiller över på partihandeln, som för andra månaden i rad ökar kraftigt.

Återhämtning av framtidstron inom handeln, men osäkerhet kvarstår

Återhämtning av framtidstron inom handeln, men osäkerhet kvarstår

Framtidsindikatorn i handeln ökar inom alla delbranscher. Sällanköpsvaruhandeln visar på en stark återhämtning från låga nivåer, men osäkerheten kring framtiden är fortsatt påtaglig.

Dämpad framtidstro i handeln – sällanköp går mot strömmen

Dämpad framtidstro i handeln – sällanköp går mot strömmen

Framtidsindikatorn faller för stora delar av handeln. I såväl dagligvaruhandeln, e-handeln som i partihandeln dämpas framtidstron. Ljuspunkten finns i den hårt pressade sällanköpshandeln som återhämtar sig från låga nivåer.

Butikshandlarna anar hopp om framtiden

Butikshandlarna anar hopp om framtiden

Det går att skönja en förhoppning om bättre tider för butikshandeln. Efter ett riktigt tufft 2020 stiger framtidstron för andra månaden i rad. Det omvända gäller för e-handeln, där optimismen minskar något från höga nivåer.

Visst ljus i tunneln: ”Vaccinationsarbetet inger hopp”

Visst ljus i tunneln: ”Vaccinationsarbetet inger hopp”

Efter tre månader med minskade framtidsförväntningar ser fler butikshandlare något mindre dystert på tillvaron. Framtidstron är dock fortsatt avsevärt lägre än föregående år och långt under den neutrala nivån. Bland e-handlarna är läget det omvända och optimismen minskar från höga nivåer.