Återhämtning av framtidstron inom handeln, men osäkerhet kvarstår

Framtidsindikatorn i handeln ökar inom alla delbranscher. Sällanköpsvaruhandeln visar på en stark återhämtning från låga nivåer, men osäkerheten kring framtiden är fortsatt påtaglig. Även inom partihandeln ser man något ljusare på de kommande tre månaderna. Det är dock bara e-handeln som har en positiv framtidstro, med ett index över 100.

I april månads Handelsbarometer stiger framtidstron i sällanköpsvaruhandeln, som står för all detaljhandel utöver maten, för andra månaden i rad. Efter att ha behövt anpassa sig till rådande verklighet i mer än ett års tid ökar nu tron på den framtida försäljningen och Framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet stiger med 8,9 enheter till index 95,5. Ökningen sker dock från låga nivåer, och ligger fortfarande under den neutrala nivån, som är 100.

- Hoppet återvänder i takt med vaccinationerna. Över 2.3 miljoner vaccinationer har nu genomförts i Sverige. Men trots en uppgång i Framtidsindikatorn vågar inte butikshandlarna vara allt för optimistiska, då framtiden fortsatt är oviss, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Partihandelns framtidstro ökar

Partihandeln, som bland annat levererar varor till detaljhandeln, restauranger, export och offentlig sektor, har under coronapandemin lidit stora förluster. Enligt en beräkning från Svensk Handel som baseras på statistik från SCB tappade partihandeln 60 miljarder kronor under 2020. I april går det att skönja en viss optimism, då Framtidsindikatorn stiger med 7,8 enheter till index 99,0.

- Det är glädjande att partihandeln, som också drabbats hårt av pandemin under året som gått, nu ser lite ljusare på framtiden. Butikernas återhämtning speglas i leverantörernas framtidstro, säger Karin Johansson.

E-handelns optimism stabiliserar sig på en hög nivå

E-handeln fortsätter att gå starkt. Trots föregående månads minskning visar nu landets e-handlare återigen på en ökad framtidstro, då Framtidsindikatorn för e-handeln ökar med 3,3 enheter, vilket gör att index landar på 117,2. Högt över det neutrala värdet 100.

- E-handelns framtidsoptimism ser ut att stabilisera sig på en hög nivå och det finns en betydligt starkare framtidstro än i detaljhandeln. Det är tydligt att pandemin har fört med sig förändrade beteendemönster som gjort att allt fler söker sig till e-handeln, avslutar Karin Johansson.

Framtidsindikatorn är ett sammanfattande mått på handlarnas förväntningar på försäljning, anställningsvilja och lönsamhet de kommande tre månaderna.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2021.04.20 Senast uppdaterad: 2021.04.20 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar