Dämpad framtidstro i handeln – sällanköp går mot strömmen

Framtidsindikatorn faller för stora delar av handeln. I såväl dagligvaruhandeln, e-handeln som i partihandeln dämpas framtidstron. Ljuspunkten finns i den hårt pressade sällanköpshandeln som återhämtar sig från låga nivåer.

Partihandeln, som bland annat levererar varor till detaljhandeln, restauranger, export och offentlig sektor, är en del av handeln som drabbats hårt av coronapandemin och ännu finns inget ljus i sikte. I mars minskar den sammanfattande Framtidsindikatorn för partihandeln med 4,1 enheter till index 91,2.  

– Coronapandemin har slagit hårt mot många av landets partihandlare och framtidstron är fortsatt under vattenytan, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Enligt en beräkning från Svensk Handel som baseras på statistik från SCB tappade parti- och motorhandeln 63 miljarder kronor under 2020.

Sällanköpsvaruhandeln hämtar sig något

I mars månads Handelsbarometer stiger framtidstron i sällanköpsvaruhandeln, som står för all detaljhandel utöver maten. Efter ett mörkt coronaår ökar tron på den framtida försäljningen och Framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet stiger med 1,1 enhet till index 86,6, vilket dock fortfarande är långt under den neutrala nivån på 100.

Handeln längtar efter att samhället ska öppna upp igen och när vaccineringen startat kan handlarna skymta en ljusare sommarhandel i horisonten

– Coronapandemin och utökade restriktioner har inneburit ett stentufft år för många butikshandlare. Handeln längtar efter att samhället ska öppna upp igen och när vaccineringen startat kan handlarna skymta en ljusare sommarhandel i horisonten. Att vaccinationsprocessen inte stoppas upp ytterligare är avgörande för butikerna, säger Karin Johansson.

Optimismen i e-handeln minskar från höga nivåer

Framtidstron bland landets e-handlare har varit rekordstark den senaste tiden. I mars minskar dock Framtidsindikatorn för e-handeln med 5,6 enheter och landar på index 113,9. Framförallt faller näthandlarnas anställningsvilja.

– Tillväxten inom e-handeln har varit urstark och trots att framtidsutsikterna faller tillbaka är optimismen fortsatt högre än vid samma period förra året. Även om tillväxttalen i e-handeln väntas minska efter corona har vi bara sett början på den digitala omställningen av branschen, säger Karin Johansson.  

Framtidsindikatorn är ett sammanfattande mått på handlarnas förväntningarna på försäljning, anställningsvilja och lönsamhet de kommande tre månaderna. 

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2021.03.16 Senast uppdaterad: 2021.03.16 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar