Fortsatt positiv framtidstro inom handeln

Handelsbarometern för juli månad visar att handlarna fortsätter reagera positivt på att allt fler vaccineras, restriktioner hävs och att smittspridningen i samhället sjunker. Svenska handlare ser alltså fram mot hösten med viss optimism.

Trots att Framtidsindikatorn, som sammanfattar hur butikshandlarna ser på försäljning, antal anställda och lönsamhet, visar på en minskning för butikshandeln med 3,1 enheter, befinner sig Framtidsindikatorn fortsatt över den neutrala nivån på 100 och noteras denna månad på 107,9, vilket signalerar att butikshandeln fortsatt ser positivt på de kommande tre månaderna.

Det är glädjande att vi fortsatt får positiva signaler från en butikshandel som under lång tid varit hårt drabbad av coronapandemins följder.

- Det är glädjande att vi fortsatt får positiva signaler från en butikshandel som under lång tid varit hårt drabbad av coronapandemins följder. Även om vi denna månad ser en viss minskning från föregående månads höga nivåer går det att konstatera att svenska butikshandlare tror på en stark försäljning under sensommar- och höstmånaderna, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Störst framtidstro går att finna inom partihandeln, som ökar med 4,8 enheter till index 109,4. Aktörerna inom branschen blickar således framåt mot en stark höst när det kommer till försäljning och antal anställda.

Viss avmattning av framtidstron inom e-handeln

E-handeln har ökat explosionsartat i Sverige under pandemin då folk i större utsträckning valt att göra sina inköp via internet. Men i takt med att allt fler vaccineras och att smittspridningen minskar har människor återigen börjat söka sig till de fysiska butikerna, något som ger en viss effekt på e-handlares framtidstro och Framtidsindikatorn minskar med -5,2 enheter från föregående månad. Optimismen är dock alltjämt hög, med ett index på 108,9.

- Det är ingen överraskning att e-handelns fortsatt starka framtidstro mattas av något i takt med att vi återgår till en något mer normal vardag. Det finns ett uppdämt behov av att åter vistas i fysiska butiker och spendera pengar på sådant som kanske tidigare inte var möjligt i och med pandemin, exempelvis resor och restaurangbesök. Trots detta har pandemin medfört att e-handeln blivit en allt mer naturlig del av människors inköpsvanor, inte minst bland våra äldre, säger Karin Johansson.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2021.07.19 Senast uppdaterad: 2021.07.19 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar