Fortsatt vind i seglen för handelns försäljning

Handlarna ser med optimism fram mot årets viktigaste försäljningsperiod med Black Friday och julhandeln. Framtidstron ökar inom två av tre delbranscher medan partihandeln ligger kvar på en oförändrad men relativt hög nivå, enligt Svensk Handels Handelsbarometer för november.

November månads Framtidsindikator för butikshandeln visar en ökning med 1,3 enheter till 106,2 när handlarna jämför utsikterna med samma period föregående år. Således noteras ytterligare en månad där butikernas framtidstro befinner sig över den neutrala nivån, som är 100. Det är främst försäljningsutsikterna som drar upp indikatorn, medan förväntningarna om lönsamhet ligger kvar på lägre nivåer.

Det är glädjande att svenska handlare, trots långa och svåra månader i ryggen samt fraktproblematik, ser fortsatt återhämtning och ljust på framtiden.

Karin Johansson, vd på Svensk Handel

- Det är glädjande att svenska handlare, trots långa och svåra månader i ryggen samt fraktproblematik, ser fortsatt återhämtning och ljust på framtiden. Vi står inför handelns viktigaste försäljningsperioder och kan konstatera att de flesta ändå känner sig trygga i att de kommer ha tillräckligt mycket varor på hyllorna, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

E-handelns optimism fortsatt stark – framtidstron ökar

E-handelns framtidstro har varit stark under pandemin och denna består. Framtidsindikatorn landar på 115,8. Det är en ökning med 2,8 enheter från föregående månad och innebär att indikatorn fortsatt ligger den över den neutrala nivån, men även över 2019 års nivå.

- Svenskars köpbeteende har förändrats i och med pandemin och allt fler har introducerats till näthandel. Snart väntar Black Friday som brukar ge ett enormt uppsving för e-handeln, säger Karin Johansson.

Trots fraktproblematik – fortsatt höga nivåer för partihandeln

Framtidsindikatorn för partihandeln i november är oförändrad på 108,5, vilket gör att delbranschen fortsatt befinner sig på en hög nivå. Det är ett styrkebesked med tanke på fraktproblemen på den globala marknaden.

Svensk Handels Framtidsindikator sammanfattar handlarnas tro på framtida försäljning, anställningsvilja och lönsamhet de kommande tre månaderna. Ett värde på 100 indikerar en neutral nivå. Indikatorvärdena baseras på handlarnas förväntningar jämfört med samma period föregående år.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2021.11.15 Senast uppdaterad: 2021.11.15 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern