Handlarna väntar sig en stark höst

Även om framtidstron i butikshandeln faller tillbaka något ligger den på historiskt höga nivåer. I e-handeln ökar återigen optimismen efter några ljumma sommarmånader. Det visar månadens Handelsbarometer.

Efter rekordstark tillväxt under pandemin föll optimismen i e-handeln tillbaka under sommaren. I augusti ökar återigen framtidsutsikterna bland landets e-handlare, Framtidsindikatorn stiger med 2,5 enheter till 111,4.

E-handeln kan knappast hålla samma tillväxttakt som under pandemins första år men den digitala omställningen kommer tveklöst att fortsätta. 

– E-handeln kan knappast hålla samma tillväxttakt som under pandemins första år men den digitala omställningen kommer tveklöst att fortsätta. Vi ser hur många äldre har omfamnat e-handeln under pandemin och de kommer fortsätta att klicka hem varor, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Vaccinering avgörande för butikshandeln

Lättnader i flera restriktioner och ökad vaccinationsgrad har gjort att allt fler kunder hittat tillbaka till butikshandeln. I augusti faller dock framtidstron med 1,5 enheter till 106,4.

Jämfört med samma period förra året är det dock en ökning med drygt 20 enheter och framtidsförväntningarna ligger också en bra bit över den så kallade neutrala nivån på 100. I sällanköpsvaruhandeln noteras den näst högsta nivån på flera år.

– Många handlare vittnar om en god sommarförsäljning med ökat flöde av kunder i butikerna. Om hela befolkningen vaccinerar sig och vi kan bromsa smittspridningen kommer butikshandeln att gå en stark höst till mötes, säger Karin Johansson.

Minskad framtidstro i partihandeln

Handelsbarometern mäter sedan drygt ett halvår tillbaka även framtidsförväntningarna i partihandeln, en delbransch som också varit hårt drabbad av pandemin. Återhämtning har skett även här och tongångarna har varit betydligt positivare under sommaren. Denna månad faller dock Framtidsindikatorn tillbaka med 5,2 enheter och landar på 104,1.  

– Partihandeln ser i stort positivt på hösten. Efterfrågan är dock generellt mer svängig än i detaljhandeln och denna månad faller optimismen tillbaka, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn är ett sammanfattande mått på företagens tro på de kommande tre månadernas försäljning, anställningsvilja och lönsamhet.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2021.08.16 Senast uppdaterad: 2021.08.16 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern