Svenska handlare ser återigen ljust på försäljningen

Den ökade vaccinationstakten i samhället påverkar handelns framtidstro positivt. För första gången på flera år ser sällanköpsvaruhandeln nu positivt på framtiden, vilket spiller över på partihandeln, som för andra månaden i rad ökar kraftigt.

Handelsbarometern för maj månad visar på att sällanköpsvaruhandeln, som står för all detaljhandel utöver mat, äntligen ser ljuset i slutet av pandemitunneln. Den försiktiga optimism som nu råder beror på att handlarna nu framför allt har positiva förväntningar på den framtida försäljningen. Förväntningarna på antalet anställda och på lönsamheten är fortsatt något svagare. Framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet ökar till 99,5 och befinner sig därmed väldigt nära den neutrala nivån, som är 100.

- Svenska handlare har kämpat oförtrutet i över ett års tid. Därför är det mycket glädjande att vi nu ser att den vaccinerade befolkningen återvänder till sällanköpsvaruhandeln, som tror på bättre tider under kommande sommarmånader och för första gången på flera år ser positivt på framtiden, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Partihandeln går starkt – visar kraftigt ökad framtidstro

Återgången till butikerna och den goda utvecklingen i tillverkningsindustrin är något som partihandeln gynnas av. För första gången sedan partihandeln inkluderades i Handelsbarometern ser delbranschen positivt på de närmaste tre månaderna. Partihandelns indexvärde hamnar på 108,5.

- Partihandelns framtidstro har ökat rejält sedan föregående månad och vi ser att partihandlare ser ljust på framtiden både vad det gäller försäljning, antal anställda och lönsamhet. Vi hoppas nu att denna optimism håller i sig även framdeles, säger Karin Johansson.

Fortsatt optimism inom e-handeln, trots en mindre minskning

E-handeln, som gått starkt genom hela pandemin, ligger fortsatt kvar på en stabil nivå och e-handlare ser alltjämt ljust på de kommande tre månaderna. E-handeln som helhet minskar dock med 0,9 enheter jämfört med föregående månad och Framtidsindikatorn landar på 116,3.

Pandemin har fört med sig att allt fler svenskar allt längre upp i åldrarna introducerats till näthandel och månadens Handelsbarometer indikerar att e-handlare tror att de nya kunderna är här för att stanna.

- Pandemin har fört med sig att allt fler svenskar allt längre upp i åldrarna introducerats till näthandel och månadens Handelsbarometer indikerar att e-handlare tror att de nya kunderna är här för att stanna. Att optimismen minskar något var väntat, då allt fler känner sig trygga med att besöka fysiska butiker igen, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn är ett sammanfattande mått på handlarnas förväntningar på försäljning, anställningsvilja och lönsamhet de kommande tre månaderna.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2021.05.17 Senast uppdaterad: 2021.05.17 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar