Visst ljus i tunneln: ”Vaccinationsarbetet inger hopp”

Efter tre månader med minskade framtidsförväntningar ser fler butikshandlare något mindre dystert på tillvaron. Framtidstron är dock fortsatt avsevärt lägre än föregående år och långt under den neutrala nivån. Bland e-handlarna är läget det omvända och optimismen minskar från höga nivåer.

Stora delar av sällanköpsvaruhandeln - som innefattar all handel utöver mat - har drabbats hårt av förändrade kundbeteenden och utökade restriktioner i spåren av pandemin. Det har medfört att framtidstron sjunkit som en sten i flera mätningar. I Handelsbarometern för januari bryts den negativa trenden och optimismen ökar.

Att vaccinationsarbetet påbörjats inger däremot hopp och bidrar till att fler kan se en tillvaro bortom krisen

– Trots en liten ökning ligger framtidstron kvar på låga nivåer. Handlarna är fortsatt pessimistiska, vilket avspeglar den rådande pandemisituationen och regeringens utökade restriktioner i handeln. Att vaccinationsarbetet påbörjats inger däremot hopp och bidrar till att fler kan se en tillvaro bortom krisen, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Maxantal har förtydligat situationen

Den sammanfattande Framtidsindikatorn för butikshandeln ökar med 0,5 enheter till 78,2. Att jämföra med ett indexvärde på 100 som utgör den neutrala nivån. Svensk Handel får återkoppling från medlemmar om att beskeden om maxantal i butiksmiljön förtydligat situationen.

- Handlarna har agerat snabbt och informerar nu om hur många som kan besöka butiken samtidigt. Det ger en tydlighet för både handlare och kunden kring vad som gäller. Det blir en trygghet att veta att du kan besöka butiken utan att det blir trångt, säger Karin Johansson.

E-handlarnas framtidstro minskar från höga nivåer

Minskad tro på framtida försäljning och antalet anställda gör att Framtidsindikatorn för e-handeln minskar med 1,9 enheter och landar på index 120,2. Optimismen bland e-handlarna ligger fortsatt avsevärt högre än samma period förra året.

- Efter en rekordstark julhandel är det naturligt att framtidsförväntningarna i e-handeln faller tillbaka något. Januari är dessutom en av handelns svagaste försäljningsmånader, vilket förstås även avspeglar sig på e-handeln, säger Karin Johansson.

Publicerad: 2021.01.18 Senast uppdaterad: 2021.01.18 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar