2022

Handelsbarometern juli 2022

Svenska handlares oro för framtiden består

Pessimismen inom handeln håller i sig. Det oroliga omvärldsläget, ökad inflation och ökade inköpskostnader leder till att framtidsförväntningarna, för fjärde månaden i rad, är pessimistiska bland svenska handlare. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för juli månad.

Handelsbarometern juni 2022

Fortsatt nedgång i handlarnas framtidstro

Svensk Handels Handelsbarometer för juni månad visar att den dystra trenden håller i sig. Svenska handlare uppvisar för tredje månaden i rad negativa framtidsförväntningar. Ljuspunkten finns inom dagligvaruhandeln, där framtidsförväntningarna stiger från låga nivåer.

Handelsbarometern maj 2022

Dystra framtidsförväntningar bland svenska handlare

Konjunkturavmattning, utbudsproblem och hög inflation bidrar till fortsatt oro inom den svenska handeln. Handelsbarometern för maj månad visar på en minskad framtidstro i hela handeln.

Handelsbarometern april 2022

Pessimistisk trend för butiks- och e-handlare håller i sig

Prisuppgångar och osäkerhet kring omvärldsutvecklingen leder till att stora delar av handeln fortsatt tror att kommande tre månader blir tuffa utifrån såväl försäljning, antalet anställda som lönsamhet. Det visar Handelsbarometern för april månad.

Handelsbarometern mars 2022

Orolig omvärld hämmar handelns framtidsförväntningar

Det nuvarande omvärldsläget grusar svenska handlares framtidstro. Handelsbarometern i mars visar att förväntningarna inom alla delar av handeln sjunker jämfört med föregående månad.

Handelsbarometern februari 2022

Slopade restriktioner höjer förväntningarna inom handeln

Att samhället nu återgår till en mer normal tillvaro präglar Handelsbarometern för februari månad. I och med slopade restriktioner ökar optimismen inom både butiks- och partihandeln. E-handeln backar något, men befinner sig alltjämt på en hög nivå.

Handelsbarometern januari 2022

Handlarnas framtidstro faller under inledningen av året

Oron inom handeln är fortsatt påtaglig. Handelsbarometern för januari månad visar att framtidsförväntningarna inom butikerna, e-handeln och partihandeln minskar för andra månaden i rad.