Slopade restriktioner höjer förväntningarna inom handeln

Att samhället nu återgår till en mer normal tillvaro präglar Handelsbarometern för februari månad. I och med slopade restriktioner ökar optimismen inom både butiks- och partihandeln. E-handeln backar något, men befinner sig alltjämt på en hög nivå.

Efter två månader av fallande framtidstro tror landets butikshandlare på en något bättre vår. Månadens Framtidsindikator noteras till 95,8, vilket är en ökning med 6,9 enheter. Det är dock fortsatt under den neutrala nivån 100, vilket innebär att framtidsförväntningarna hos handlarna över lag är mer negativa än positiva.

- I och med beskedet om slopade restriktioner i februari vågar nu fler butikshandlare tro på bättre tider framöver. Större besöksflöden innebär ökad försäljning i framför allt city- och gränshandeln. Samtidigt konkurrerar fler sektorer om hushållens pengar när vi återgår till en mer normal tillvaro. Detta i kombination med hög inflation dämpar samtidigt förväntningarna inom handeln, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Efter ett par tuffa månader hämtar sig partihandeln något

Partihandeln har inte heller stått utan utmaningar under de senaste månaderna. Fraktproblematik har skapat bekymmer för företag som dessutom drabbats hårt av pandemin. Men partihandeln gynnas av att samhället öppnar upp eftersom man inte bara levererar till detaljhandeln. Andelen positiva handlare är betydligt fler jämfört med föregående månad och Framtidsindikatorn landar i februari på 98,6, vilket är en ökning med 5,5 enheter. Segmentet närmar sig en neutral nivå, men fortsatt är framtidsförväntningarna negativa.

- Butikshandeln och partihandeln går ofta hand i hand och därför är månadens siffror inte särskilt förvånande. Det lär dock krävas fler positiva nyheter för att framtidstron ska nå upp över neutral nivå inom partihandeln, säger Johan Davidson.

E-handeln backar från höga nivåer

E-handeln har mest positiva förväntningar även i februari månads Handelsbarometer med en Framtidsindikator på 103,2, vilket dock är en minskning med 5,8 enheter från föregående månad. Men tack vare en fortsatt stark tro på ökad försäljning och antalet anställda sticker segmentet ut genom att ligga över indexvärdet och ser därmed positivt på de kommande tre månaderna.

E-handeln har genomgående under pandemin uppvisat stark framtidstro. Så även denna månad. Men det är förståeligt att en viss osäkerhet uppkommer när vi återgår till ett mer normalt levnadssätt och butikshandeln därmed får bättre förutsättningar.

Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel

Publicerad: 2022.02.22 Senast uppdaterad: 2022.02.22 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar