Handlarnas framtidstro faller under inledningen av året

Oron inom handeln är fortsatt påtaglig. Handelsbarometern för januari månad visar att framtidsförväntningarna inom butikerna, e-handeln och partihandeln minskar för andra månaden i rad. Särskilt kraftiga ras noteras inom den fysiska handeln och det är nu enbart e-handeln som har positiva framtidsförväntningar.

Restriktionerna som trädde i kraft under december månad hade en kraftigt negativ inverkan på butikshandeln. Framtidsindikatorn sjunker i januari med 12,1 enheter till index 89,0. Vilket innebär att butikernas framtidstro nu befinner sig under den neutrala nivån, 100. Det betyder att segmentet nu har negativa framtidsförväntningar, vilket märks särskilt på sällanköpsvaruhandelns framtidsutsikter gällande försäljning och anställningsplaner.

Den senaste tidens pandemirestriktioner kom olägligt för många handlare som hade hoppats på att avsluta året starkt med en god julförförsäljning och en välbesökt mellandagsrea.

Karin Johansson, vd på Svensk Handel

- Den senaste tidens pandemirestriktioner kom olägligt för många handlare som hade hoppats på att avsluta året starkt med en god julförförsäljning och en välbesökt mellandagsrea. När så inte blev fallet och vi nu anlänt till årets svagaste försäljningsmånader är det inte att undra på att många handlare är mer pessimistiska, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Trots tapp kvarstår framtidstron inom e-handeln

E-handlarnas positiva framtidsförväntningar håller i sig trots att Framtidsindikatorn visar ett förhållandevis stort tapp på 6,2 enheter jämfört med förra månaden. Pandemin har medfört att allt fler i dag väljer att göra sina inköp över nätet.

- Vi har sett att e-handeln gått starkt under pandemin och det är inte förvånande att det nu enbart är e-handlare som har positiva framtidsförväntningar. Tappet kanske är något större än förväntat, men en av förklaringarna kan vara el-, bensin- och dieselpriser som skjutit i höjden, vilket givetvis påverkar övrig konsumtion, säger Karin Johansson.

Sällanköpsvaruhandeln lider mest av återinförda restriktioner

Precis som föregående månad är det sällanköpsvaruhandeln som ser mest pessimistiskt på framtiden. Den kraftiga minskningen på 13,9 enheter innebär ett index på 88,1.

- Vi vet med oss att sällanköpsvaruhandeln är den bransch som drabbas hårdast av restriktioner och uppmaningar till hemmajobb och att undvika större sociala sammanhang, vilket återigen bevisas i månadens mätning. Vi hoppas nu att den värsta smittspridningen ska avta och att restriktionerna så småningom avvecklas, avslutar Karin Johansson.

Publicerad: 2022.02.09 Senast uppdaterad: 2022.02.09 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern