Stilanalys

Rapportserie från Svensk Handel Stil om modehandeln. En fördjupad analys av Stilindex siffror. 

Syftet med rapporterna är att belysa olika delar inom modebranschen. Analyserna innehåller olika teman, som på ett eller annat sätt påverkar modehandeln, och redogör för vad som händer eller har hänt på den svenska modemarknaden under den undersökta perioden.

Stilanalyserna kommer ut tre gånger per år. Årets sista rapport innehåller också en sammanfattning av hela året som gått. Du hittar Stilanalyserna här nedan och du behöver logga in för att ta del av dem.