Stilanalys

Rapportserie från Svensk Handel Stil om modehandeln. En fördjupad analys av Stilindex siffror. 

Syftet med rapporterna är att belysa olika delar inom modebranschen. Analyserna innehåller olika teman, som på ett eller annat sätt påverkar modehandeln, och redogör för vad som händer eller har hänt på den svenska modemarknaden under den undersökta perioden.

Stilanalyserna kommer ut två till tre gånger per år. Första rapporten varje år innehåller en sammanfattning av hela det föregående året. På denna sida hittar du innevarande och föregående års Stilanalyser.

Stilanalyser 2020

Läs mer

Svensk Handel Stil

Läs mer om hur vi driver Svensk Handel Stil samt övriga rapporter.