Stilanalys 2017

Rapporten i korthet

  • Under perioden september-december 2017 landade den ackumulerade utvecklingen för Stilindex (som mäter den fysiska handeln) på -3,0 procent för kläder och -1,7 procent för skor i löpande priser.
  • Stilindex utveckling för helåret 2017 summerades till en negativ tillväxt för både klädhandeln och skohandeln. Utvecklingen landade på -2,6 respektive -2,5 procent.
  • Konsumentpriserna på kläder och skor minskade under 2017. Klädpriserna minskade med 0,1 procent och skopriserna med 1,2 procent. Försäljningsvolymerna minskade under året med 2,5 respektive 1,3 procent.
  • Samtidigt som konsumentpriserna sjönk under 2017 steg importpriserna på kläder och skor med 0,8 procent under året. Detta visar på att företagen inte lyckats kompensera helt för dyrare inköpspriser, vilket bidrar till pressade marginaler.
Publicerad: 2018.03.06 Senast uppdaterad: 2018.03.06 2

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)

Kommentar skapad 2019-05-22 22:09
22 maj 2019 kl 22:09

tack!

Kommentar skapad 2019-01-07 11:38
07 jan 2019 kl 11:38

ok