Stilanalys januari 2017

Rapporten i korthet:

  • Under perioden september-december 2016 landade det ackumulerade resultatet på -1,4 procent för kläder och -1,2 procent för skor mätt i löpande priser.
  • Helåret 2016 summerades till en mycket svag ökning för kläd- respektive skohandeln. Båda sammanfattade året med 0,4 procents tillväxt.
  • Priserna på kläder och skor ökade rekordartat under 2016. Klädpriserna steg med 3,5 procent och skopriserna med 2,5 procent. Detta innebär att försäljningsvolymerna har vänt nedåt med -3,1 respektive -2,1 procent.
  • De högre konsumentpriserna kan dock inte fullt ut täcka högre importpriser. Det är därför troligt att lönsamheten har försämrats under 2016.
Publicerad: 2017.02.06 Senast uppdaterad: 2017.02.06 Kategori: Rapporter