Black Friday och snö gav novemberboost åt modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 5,6 procent i november jämfört med samma månad förra året.

Motsvarande siffra för skobutikernas försäljning uppvisade en ökning med 21,5 procent. Hittills i år, januari-november, har försäljningen av kläder ökat med 0,5 procent. Under samma period har skoförsäljningen ökat med 1,2 procent.

    November 2016 Ackumulerat 2016
Butiker Kläder 5,6% 0,5%
  Skor 21,5% 1,2%


Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Black Friday, som fick sitt definitiva genombrott i år, gav modehandeln ett välkommet omsättningslyft. Helgen låg perfekt med den 25 november på fredagen då alla fått lön. Huruvida lönsamheten också ökade torde dock vara mycket osäkert, konstaterar Mikael Sandström branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Skohandeln, som är ännu mer väderberoende än klädhandeln, fick ordentlig fart på behovshandeln när snön kom i mitten av november. Det förklarar också den väldigt höga omsättningsökningen för skobranschen som till sin natur är väldigt slagig, fortsätter Mikael Sandström.

 – December är en viktig månad för modehandeln och förra året minskade skoförsäljningen med över åtta procent och klädhandeln ökade mycket svagt med strax över noll procent. Sett ur det perspektivet hoppas branschen på ett lyft, men vissa farhågor finns att en del av decemberhandeln togs under Black Friday-helgen, avslutar Mikael Sandström.

Publicerad: 2016.12.09 Senast uppdaterad: 2016.12.09

Skriv en kommentar