Förväntad nedgång i juli

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 7,3 procent i juli jämfört med samma månad förra året. 

Skobutikernas försäljning uppvisade en minskning med 9,5 procent. Hittills i år, januari-juli, har försäljningen av kläder ökat med knappa 0,4 procent. Under samma period har skoförsäljningen minskat med 0,1 procent.  

    Juli 2016 Ackumulerat 2016
Butiker Kläder - 7,3 % 0,4 % 
  Skor -9,5 % 0,1 % 


Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Föga överraskande kunde modehandeln inte matcha 2015 års julisiffror vilka visade en uppgång på 13,1 procent för kläder och hela 17,6 procent för skor, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Vad som dock oroar, trots detaljhandelns starka generella utveckling, är att modehandeln släpar efter och efter sju månader visar en oförändrad utveckling.

– På kort sikt kommer dock augusti rimligen att visa plussiffror då det blev en negativ utveckling förra året efter den starka juliförsäljningen. Jämförelsetalen är mycket svaga med -10,8 procent för kläder och -17,8 procent för skor, avslutar Mikael Sandström.

Publicerad: 2016.08.10 Senast uppdaterad: 2016.08.10 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar