Klädhandeln höll för trycket

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 0,1 procent i juni jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för skobutikernas försäljning uppvisade en minskning med minus 4,1 procent. 

Hittills i år, januari-juni, har försäljningen av kläder ökat med 1,8 procent. Under samma period har skoförsäljningen ökat med 1,5 procent.

    Juni 2016 Ackumulerat 2016
Butiker Kläder 0,1% 1,8%
  Skor -4,1% 1,5%


Kommentarer från Svensk Handel Stil

- Trots att jämförelsemånaden var stark med en ökning i juni förra året på närmare sju procent för klädhandeln klarade den sig över nollstrecket. Skohandeln hade det ännu tuffare med en nästan tioprocentig ökning motsvarande månad förra året och föll med drygt fyra procent, säger Svensk Handel Stils branschordförande Mikael Sandström.

Därmed har försäljningen ökat med 1,8 procent för kläder och 1,5 procent för skor under det första halvåret, vilket är betydligt sämre än detaljhandeln i övrigt som ökade med cirka 4,5 procent till och med maj.  

- Om vi tittar på julis försäljning  2015 ser vi att det lär bli en oerhörd tuff utmaning att slå då kläder ökade med över 13 procent och skor med närmare 18 procent, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Publicerad: 2016.07.12 Senast uppdaterad: 2016.07.12 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar