Odramatisk marsförsäljning

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 0,3 procent i mars jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en minskning om 3,8 procent. Hittills i år, januari-mars, har försäljningen av kläder ökat med 1,9 procent. Skoförsäljningen har under samma period ökat med 2,3 procent.

    Mars 2016 Ackumulerat 2016
Butiker  Kläder  -0,3 % 1,9 %
  Skor  - 3,8 % 2,3 %


Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Som förväntat blev modehandelns försäljning i mars tämligen odramatisk. Påsken, som är stark negativ för modehandeln, tävlade mot en svag mars förra året och de krafterna tog i stort sett ut varandra, framförallt för klädhandeln, konstaterar Svensk Handel Stils ordförande Mikael Sandström.

– Eftersom påsken förra året inföll i april borde vi se en stor ökning i månaden men å andra sidan var det en stark jämförelsemånad förra året på närmare 3 procent för kläder och 2,5 procent för skor. Med detta i minnet tror jag dock att vi trots allt kommer att få se en positiv försäljningsutveckling under innevarande månad.

Publicerad: 2016.04.12 Senast uppdaterad: 2016.04.12 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar