Ökad majförsäljning i modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 6,2 procent i maj jämfört med samma månad förra året. 

Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 10,9 procent. Hittills i år, januari-maj, har försäljningen av kläder ökat med 2,2 procent. Skoförsäljningen har under samma period ökat med 3,0 procent.

    Maj 2016 Ackumulerat 2016
Butiker  Kläder  6,2 % 2,2 %
  Skor  10,9 % 3,0 %

 Kommentarer från Svensk Handel Stil
– Modehandelns ökade försäljning i maj var glädjande men också väntad eftersom månaden förra året hade en mycket kraftig nedgång på över 9 procent för kläder och 8,5 procent för skor. Klädbranschen kunde alltså inte ta tillbaka hela tappet från förra året, konstaterar Svensk Handel Stils branschordförande Mikael Sandström.

– Juni kommer att bli en intressant månad att följa. Fjolårets juni hade en stark ökning som en reaktion av majs usla siffror och kläder ökade med närmare 7 procent och skor med nästan 10 procent. Samtidigt får fler och fler sin skatteutbetalning allt tidigare vilket driver handeln. Men med tanke på de tuffa jämförelsetalen blir det en svår utmaning att öka nämnvärt, tror Mikael Sandström.

Publicerad: 2016.06.09 Senast uppdaterad: 2016.06.09 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar