Röda julsiffror för modehandeln

Svensk Handel Stil har låtit göra en undersökning av hur försäljningen i kläd- respektive skohandeln har utvecklats hittills i årets julhandel (1 december t o m 21 december 2016). Mätningen visar att försäljningen av kläder har minskat med 1,9 procent och att försäljningen av skor har minskat med 7,6 procent, jämfört med samma period föregående år. Siffrorna mäter försäljningen i jämförbara enheter och i löpande priser.

    Utveckling
1-21 december 2016
Prognos
december 2016
Prognos
helåret 2016*
Butiker Kläder -1,9% -2,0% 0,2%
  Skor -7,6% -7,5% 0,4%

*Helårsprognosen bygger på prognosen för decemberförsäljningen 2016.

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Fram till och med den 21 december hade klädhandeln backat med nästan två procent och skohandeln med över sju procent. Jag tror att den stora försäljningen under Black Friday-helgen har tagit en del av decemberhandeln. November fick ju en rejäl skjuts av Black Friday som vi nu ser resultatet av. I stället för en ökad försäljning har vi fått en omfördelning, förmodligen med lägre marginaler som följd, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Skohandelns stora tapp får också ses som en reaktion på den extremt stora ökningen på 21,5 procent i november.

– Fler försäljningsdagar i mellandagarna ter sig på pappret som en möjlighet att öka försäljningen men färre tar ledigt, vilket motverkar mellandagshandeln. Så i huvudsak tror jag att de här siffrorna står sig månaden ut och då hamnar vi på årsbasis på strax över noll procents försäljningstillväxt. Med tanke på prisökningarna under året betyder det en minskad volym för modehandeln, konstaterar Mikael Sandström.

Publicerad: 2016.12.23 Senast uppdaterad: 2016.12.23

Skriv en kommentar