Stark februari för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 3,2 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 3,3 procent. 

Hittills i år, januari-februari, har försäljningen av kläder ökat med 3,1 procent. Skoförsäljningen har under samma period ökat med 6,4 procent.

    Februari 2016 Ackumulerat 2016
Butiker Kläder 3,2% 3,1%
  Skor 3,3% 6,4%


Kommentarer från Svensk Handel Stil

Svensk Handel Stils branschordförande Mikael Sandström konstaterar att modehandeln, trots en stark jämförelsemånad, hade en god försäljningsutveckling under februari.

– Dock måste vi hålla i minnet att februari är årets minsta försäljningsmånad med låga bruttovinster och att handeln hjälptes genom att vi hade en dag extra försäljning på grund av skottdagen. Mars är en mer intressant månad, men försäljningen missgynnas av att påsken infaller under månaden. Påskhelgen är generellt sämre för sällanköpshandeln, ett faktum som överskuggas av dagligvaruhandelns stora helgförsäljning.

– Emellertid hade mars förra året en svag försäljning, varför min bedömning är att vi kommer att se en odramatisk försäljningsutveckling under månaden, tror Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Linda Kroon, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 547
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel vilka arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljnings-utvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Publicerad: 2016.03.09 Senast uppdaterad: 2016.03.09 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar