Stark försäljning för modehandeln i januari

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 3,0 procent i januari jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en ökning om 8,8 procent.  

    Januari Ackumulerat 2016 
Butiker Kläder 3,0 % 3,0% 
  Skor 8,8 % 8,8 %


Kommentarer från Svensk Handel Stil
– Snön och kylan som slog till under månaden lyfte försäljningen för modehandeln, konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Detta trots en svag inledning och en försäljningsdag mindre.


– Framför allt skor, som är ännu mer väderberoende än kläder, fick en rejäl skjuts uppåt där de hittills osålda varmfodrade skorna gick åt.

– Mycket såldes dock till reapris varför marginalerna var dåliga. Bra för konsumenterna men mindre bra för butikerna, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Linda Kroon, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 547
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel vilka arbetar inom sko-, mode- och sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljnings-utvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.

Publicerad: 2016.02.10 Senast uppdaterad: 2016.02.10 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar