Svag inledning av våren för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 1,2 procent i april jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en minskning om 3,9 procent. 

Hittills i år, januari-april, har försäljningen av kläder ökat med 0,9 procent. Skoförsäljningen har under samma period ökat med 0,1 procent. 

    April 2016 Ackumulerat 2016
Butiker  Kläder  - 1,2 % 0,9 %
  Skor  - 3,9 % 0,1 %

 

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Trots att påsken, som är negativ för sällanköpshandeln, låg i mars blev april en dålig månad för modehandeln och framförallt för skobranschen, konstaterar Mikael Sandström, ordförande för Svensk Handel Stil.

– Den kalla våren har naturligtvis bidragit till den uteblivna försäljningen. Även mars hade ju en svag försäljning. Därmed är årets ackumulerade försäljning upp med svaga 0,9 procent för kläder och 0,1 procent för skor.

– Modebranschen har under en längre tid haft det motigt vilket också syns genom nedlagda butiker, många konkurser och en allmän vinstnedgång för de företag som överhuvudtaget visar vinst. Bland annat gör löneuppgörelsen med ett lönepåslag på 590 kr och borttagandet av ungdomsrabatten inte heller utsikterna bättre, menar Mikael Sandström.

– Med detta sagt kommer branschen dock mänskligt att döma öka försäljningen rejält under maj då fjolårets jämförelsemånad var en närmast katastrof med en nedgång på omkring nio procent, avslutar Sandström.

För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Publicerad: 2016.05.11 Senast uppdaterad: 2016.05.11 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar