Publicerad: 2017.05.09   •  
Senast uppdaterad: 2017.05.09

Fortsatt ner för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,2 procent i april jämfört med samma månad förra året.

Motsvarande siffra för skobutikernas försäljning uppvisade en minskning med 6,2 procent. Hittills i år, januari-april, har försäljningen av kläder minskat med 2,7 procent. Under samma period har skoförsäljningen minskat med 3,0 procent.  

    April 2017 Ackumulerat 2017
Butiker Kläder -3,2% -2,7%
  Skor -6,2% -3,0%


Kommentarer från Svensk Handel Stil

– April blev ännu en minusmånad för modehandeln och nedgången från årets början är nu 2,7 procent för kläder och 3,0 procent för skor, konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Att påsken med flera röda dagar inte är särskilt stor för sällanköpsvaruhandeln generellt är en förklaring. Ett bistert väder har också bidragit, trots att förra årets aprilväder inte heller var speciellt vårlikt.

– Det allvarliga i utvecklingen är den mångåriga trenden med en omsättning som inte vill lyfta samtidigt som distanshandeln tar marknadsandelar. Med detta sagt är det värt att påpeka att omkring 90 procent av modehandeln fortfarande sker via fysiska butiker, avslutar Mikael Sandström.

Kommentarer (0)