Kylig start på modeåret

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,2 procent i januari jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för skobutikernas försäljning uppvisade en minskning med 6,4 procent. 

    Januari 2017 Ackumulerat 2017
Butiker Kläder -3,2% -3,2%
  Skor -6,4% -6,4%

 

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Modehandeln börjar året svagt, där framför allt skosidan sticker ut med ett tapp på mer än sex procent. Januari är dock en reamånad där väldigt lite av försäljningen är vårvaror, vilket gör att marginalerna är lägre än normalt under månaden, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

– Kalendereffekten med två färre försäljningsdagar förbättrar emellertid siffrorna med cirka två procent, avslutar Mikael Sandström.

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50

Publicerad: 2017.02.09 Senast uppdaterad: 2017.02.09

Skriv en kommentar