Svag december för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 0,1 procent i december jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för skobutikernas försäljning uppvisade en minskning med 8,6 procent. Under helåret 2016 har försäljningen ökat med 0,4 procent i både kläd- och skofackhandeln.

    December 2016 Helåret 2016
Butiker Kläder 0,1% 0,4%
  Skor -8,6% 0,4%

– Decemberförsäljningen blev svag för kläder och riktigt dålig för skohandeln konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Klädhandeln tror jag lyckades ta igen något av den svaga julhandeln de sista dagarna före jul, i motsats till skobranschen. Skor är ju ingen stor julklappsartikel i motsats till kläder. Med julafton på en lördag och inga extra lediga dagar, lade kunderna sina inköp ännu närmare julafton än vanligt, tror Sandström.

– Black Friday gav ju skjuts åt novemberförsäljningen men som fruktat blev det bara en omfördelning från december till november, och med förmodligen ännu sämre lönsamhet för hela sällanköpshandeln.

– Totalt för modebranschen 2016 ökade försäljningen med 0,4 procent. Samtidigt steg priserna med 3,5 procent på kläder och 2,5 procent för skor, vilket betyder att volymen alltså sjönk med drygt tre procent för kläder och drygt två procent för skor. Modehandeln kan lägga ytterligare ett svagt år bakom sig och jag ser inga starka skäl till att det kommer bli särskilt mycket bättre under 2017, avslutar Mikael Sandström. 

Publicerad: 2017.01.13 Senast uppdaterad: 2017.01.13 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2017-01-13 10:52
13 jan 2017 kl 10:52

Fråga på kläder (inte skor):

Om års-ackumuleringen var 0,5% i November - hur kan den sjunka till 0,4% när december-tillväxten var positiv?

Kommentar skapad 2017-01-16 09:46 Svensk Handel
16 jan 2017 kl 09:46


Hej,
Om tillväxten för december är lägre än den ackumulerade tillväxten i november bör den ackumulerade tillväxten även minska i december. Hur stor effekten blir beror på månadens vikt i relation till övriga året.
Med vänlig hälsning Maria Sandow, Svensk Handel Stil