Modehandeln tappade i november

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,2 procent i november jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 0,5 procent under månaden.

Butiker och e-handel
November 2019
Ackumulerat 2019
 Kläder - 3,2 % - 1,7 %
Skor  - 0,5 % - 3,6 %

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Förra året tappade modehandeln försäljning i november och så även i år. Det är framförallt skohandeln som haft det kämpigt i år, konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Även om tappet på 0,5 procent för skohandeln kan tyckas litet så måste det ställas i ljuset av förra årets november som visade minus 12,9 procent.

– Det verkar som om det är Black Friday-fenomenet med Black Weekend och Black Week som gått sämre i år för aktörerna som främst har fysiska butiker. Samtidigt ska man dock notera att söndagen i Black Weekend inföll i december i år.

– Klädföretagens e-handel visade ovanligt nog ett större minus än den fysiska handeln i november. För skor gäller det omvända då näthandeln förbättrade siffrorna något.

– Hur decemberförsäljningen kommer att arta sig är naturligtvis svårt att sia om men en fördel är att julafton ligger på en tisdag i år, vilket gör att måndagen blir en klämdag med stor försäljning i den fysiska handeln, säger Mikael Sandström.

Kontakt

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 070-794 87 18
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.12.10 Senast uppdaterad: 2019.12.10

Skriv en kommentar