Mode: Kläder på galgar

Modehandeln hårt drabbad av coronakrisen

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 33,7 procent i april jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 51,8 procent under månaden.

Butiker och e-handel

April 2020

Ackumulerat 2020

Kläder

-33,7 %

-17,9 %

Skor

-51,8 %

-32 %

Företag som gått i konkurs inkluderas inte i Stilindex. Eventuell konkursutförsäljning redovisas därmed ej.  

Kommentarer från Svensk Handel

 – Karantäntillvaro, möten på distans och inställda festligheter har slagit hårt mot modehandeln. Klädhandeln tappade drygt 33 procent och skohandeln drygt 50 procent i april jämfört med föregående år. Det är drastiska försäljningstapp andra månaden i rad som spär på en redan stentuff situation, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

 – Modehandeln är den del av handeln som drabbats hårdast av krisen. Ljusglimtarna i coronamörkret är att försäljningen på nätet till viss del väger upp för försäljningsminskningen och att vi såg en liten återhämtning i slutet av månaden. Trots de negativa siffrorna var april ändå något bättre för klädhandeln än mars. Varje steg som tas mot ett mer normalt tillstånd i samhället kommer att vara betydelsefullt, säger Johan Davidson.

– För skohandeln var dock aprilsiffrorna ännu något sämre än för mars månad. Att de statliga stödåtgärderna når fram är avgörande för många företags överlevnad. Det är fortsatt viktigt att landets fastighetsägare ser till att krisande modehandlare får del av regeringens stödpaket för tillfälliga hyressänkningar, säger Johan Davidson.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2020.05.13 Senast uppdaterad: 2020.07.13 Kategorier: Rapporter, Svensk Handel Stil

Skriv en kommentar