Pandemin håller fortsatt modehandeln i ett järngrepp

Stilindex från Svensk Handel visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel ökade med 15,7 procent i april jämfört med samma månad föregående år.

Skoförsäljningen ökade med 7,9 procent under månaden som gick. Jämfört med april 2019 backar dock kläd- och skohandeln med 24,9 respektive 46,8 procent.

Butiker och e-handel April
2021-2020
April
2021-2019
Ackumulerat
2021*
Kläder

15,7%

- 24,9% -4,2%
Skor 7,9% - 46,8% -9,8%
*Avser jämförelse med 2020

Kommentarer från Svensk Handel

- Man får inte bli allt för förblindad av de positiva siffrorna. April 2020 var den enskilt svagaste försäljningsmånaden hittills under pandemin. Att klädförsäljningen i april 2021 inte är starkare och att skoförsäljningen endast är marginellt bättre än 2020 säger en hel del om den fortsatt djupa kris modehandeln befinner sig i, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Modehandeln drabbas hårdare än annan handel av att människor inte kan mötas.

- Modehandeln drabbas hårdare än annan handel av att människor inte kan mötas. Effekterna av hemarbete och uteblivna sociala aktiviteter slår stenhårt mot en bransch som redan innan pandemin var hårt pressad av bland annat en stark internationell konkurrens. En jämförelse med försäljningen i april 2019 talar sitt tydliga språk. Det finns en del ljusglimtar som indikerar ett ökat intresse kring att besöka fysiska butiker men vägen tillbaka till något slags normalläge är alltjämt lång, säger Mats Hedenström.

- När vaccinationstakten nu intensifierats och allt fler ges möjlighet till att återgå till en någorlunda normal vardag är det hög tid att komma med besked kring hur återöppnandet av samhället ska gå till. I många länder runt om i Europa ser vi att man påbörjat denna process. Vi stödjer fullt ut kampen mot smittspridningen men efterlyser samtidigt en analys av vilka effekter det får att hålla samhället på sparlåga, säger Mats Hedenström.

- Det finns all anledning till oro över situationen för exempelvis unga och utrikes födda som inte givits möjlighet att komma in på arbetsmarknaden under pandemin. Här fyller handel och övrig besöksnäring en oerhört viktig roll som jobbskapare, avslutar Mats Hedenström.

Publicerad: 2021.05.11 Senast uppdaterad: 2021.05.11 Kategorier: Rapporter, Svensk Handel Stil

Skriv en kommentar