Tillväxt från bottennotering - men fortsatt kris för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 26,8 procent i mars jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen ökade med 8,8 procent under månaden som gick.

Jämfört med mars 2019 backar däremot kläd- och skohandeln med 26 respektive 49 procent.

Butiker och e-handel Mars 2021-
Mars 2020
Mars 2021-
Mars 2019*
Ackumulerat 2021**
Kläder

26,8%

- 26%

- 11,4 %
Skor 8,8% - 49% - 15,3 %
*Beräknas utifrån samma rapporterande aktörer men tar ej hänsyn till eventuella förändringar som skett i butiksbestånden mellan åren 2019–2021.
** Avser jämförelse med 2020.

Kommentarer från Svensk Handel

– Försäljningen i modehandeln återhämtar sig från bottennivåerna för ett år sedan. Vi ska minnas att det var i mars förra året som pandemin slog till med full kraft och över en natt lämnade shoppinggator och butiker tomma. Att mars 2021 skulle bli bättre är föga förvånande och siffrorna måste tolkas med försiktighet. Läget är med andra ord fortsatt tufft, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Vi ska minnas att det var i mars förra året som pandemin slog till med full kraft och över en natt lämnade shoppinggator och butiker tomma. Att mars 2021 skulle bli bättre är föga förvånande och siffrorna måste tolkas med försiktighet.

– Rådande restriktioner om hemmaarbete och att inte umgås i större kretsar har en negativ inverkan på kläd- och skohandeln. E-handelsförsäljningen av framförallt kläder har fortsatt att växa och väger upp för en viss del av tappen i de fysiska butikerna. Fortsatt är det dock väldigt många modeföretag som knappt håller sig ovan ytan, och då är det redan många som tvingats lägga ned sin verksamhet, säger Mats Hedenström.

– Hoppet om vaccination, som ska möjliggöra möten människor emellan, är det ljus i tunneln som hela branschen hyser sitt hopp till. Därför är det glädjande att vaccinationstakten ökat och att allt fler kan träffa sina nära och kära, vilket på sikt bådar gott för modehandeln. Vi ser att det finns ett stort uppdämt behov av att köpa kläder och skor när pandemin är över, avslutar Mats Hedenström.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2021.04.13 Senast uppdaterad: 2021.04.13 Kategorier: Rapporter, Svensk Handel Stil

Skriv en kommentar