Modehandelns utveckling sämre än förväntat – ”våren blir avgörande”

Svensk Handels Stilindex för januari månad visar att modehandeln gick bättre jämfört med samma period föregående år, men i jämförelse med 2019 års siffror råder det inga tvivel om att modehandelns väg tillbaka till en mer normal tillvaro är lång.

När de flesta restriktioner nu slopats står det klart att våren blir viktigare än någonsin för många modehandlare runt om i landet.

Klädförsäljningen i januari, som omfattar fysisk handel samt e-handel, ökade med 10,7 procent jämfört med januari föregående år. Skohandeln drog åt motsatt håll, där en minskning på 23,7 procent noterades.

Jämför man i stället med 2019 blir bilden än dystrare, då klädhandeln minskar med 18 procent och skohandeln med hela 45,4 procent.

Butiker och e-handel Januari 2022-2021 Januari 2022-2019
Kläder

10,7 %

- 18,0 %
Skor - 23,7 % - 45,4 %

Kommentarer från Svensk Handel

- Vintern är fortsatt tuff för många modehandlare. Utöver att restriktionerna legat som en våt filt över handeln har avsaknaden av rejält vinterväder i södra Sverige haft en negativ inverkan på framför allt försäljningen av skor, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel och fortsätter:

Den gångna månaden har präglats av såväl hemarbete som extremt höga frånvarotal och detta i kombination har skapat stora utmaningar för handeln i sin helhet. Att vara hemma när man är sjuk är en självklarhet, men karantänsreglerna har till och med tvingat butiker att periodvis hålla stängt.

Pandemin har verkligen satt modehandeln på prov och kommande vår kommer att bli avgörande för många företag inom branschen.

Mats Hedenström

- Nu öppnar Sverige upp. Folk återgår till kontorsarbete samtidigt som det finns ett uppdämt behov av att äntligen kunna umgås i större sociala sammanhang igen. Detta bådar gott för en hårt sargad modehandel, framför allt i våra stadskärnor. Pandemin har verkligen satt modehandeln på prov och kommande vår kommer att bli avgörande för många företag inom branschen, avslutar Mats Hedenström.

Publicerad: 2022.02.10 Senast uppdaterad: 2022.02.10 Kategorier: Rapporter, Svensk Handel Stil