Modehandelns återhämtning bromsar in

Stilindex från Svensk Handel för juli månad 2022 visar att den förhållandevis goda utvecklingen som kunde anas i juni inte har hållit i sig. 

Ökningen från förra året är blygsamma 3,6% för kläder och för skor visas en minskning med 3,9%.
Det är siffror som inger oro hos handlarna inför hösten, efter fem månader med mer positiva siffror. Det sker en återhämtning men den går oroväckande långsamt.

Butiker och e-handel

Juli
2022–2021

Juli
2022–2019

Ackumulerat 
22 / 21

Ackumulerat 
22 / 19

Kläder 3,6% 2,8% 22,0% 4,0%
Skor -3,9% -13,5% 16,6% -25,0%

Kommentarer från Svensk Handel

– Tyvärr bromsar modehandelns återhämtning in under juli. Särskilt oroväckande är utvecklingen inom skohandeln som till och med tappar gentemot pandemiåret 2021, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

– Modehandeln drabbades stenhårt under pandemin och många handelsföretag tvingades minska på personalstyrkan för att kunna överleva. Två år av drastiska omsättningstapp har gjort våra medlemmar mer sårbara - det ekar helt enkelt tomt i ladorna, säger Mats Hedenström.

– Vi ser nu kraftigt ökade kostnader inom framför allt transportområdet och detta i kombination med den höga inflationstakten skapar oro inför framtiden. Det är nu ännu viktigare än vanligt att våra politiska beslutsfattare står upp och försvarar den svenska konkurrenskraften så att svenska handlare får möjlighet att konkurrera på samma villkor som sina utländska kollegor, avslutar Mats Hedenström

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2022.08.11 Senast uppdaterad: 2022.08.11 Kategorier: Rapporter, Svensk Handel Stil