Modehandelns styrkebesked – klädhandeln uppe på 2019 års siffror

Stilindex från Svensk Handel visar på att maj var en stark handelsmånad och att den positiva trenden inom modehandeln håller i sig. För fjärde månaden i rad uppvisar både kläd- och skohandeln positiva siffror. Men starka siffror till trots finns viss oro för framtiden.

Den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 36,1 procent i maj jämfört med samma månad föregående år. Även skohandeln ökar kraftigt med 39,9 procent.

Butiker och
e-handel
Maj
2022-2021
Maj
2021 - 2019
Ackumulerat
2022-2021
Ackumulerat
2022-2019
Kläder

36,1 %

14,4 % 31,0 % 3,5 %
Skor 39,9 % -3,9 % 25,2 % -20,8 %

Kommentarer från Svensk Handel

- Vi gläds över att modehandelns starka trend fortsätter. Att klädhandeln nu uppvisar positiva siffror jämfört med 2019 är ett enormt styrkebesked för en bransch som på många sätt och vis var nere för räkning under stora delar av pandemin, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

- Siffrorna vi presenterar idag överensstämmer väl med de rapporter vi får från våra medlemmar ute i landet. Det handlas mycket just nu, vilket delvis beror på det uppdämda behovet efter pandemin, att folk återvänder till arbetsplatserna, men också för att många passar på att uppdatera garderoben inför studentmottagningar och midsommar, säger Mats Hedenström.

- Samtidigt kan vi inte blunda för att orosmoln som slår hårt mot övriga delar av handeln, exempelvis ökad inflation och störningar i leveranskedjorna, också drabbar modehandeln. Det finns en påtaglig oro för att tuffare månader är att vänta, avslutar Mats Hedenström.
Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2022.06.13 Senast uppdaterad: 2022.06.13 Kategorier: Rapporter, Svensk Handel Stil