2019

Var tredje butik i landet utsatt för stöld – endast en tredjedel av brotten polisanmäldes

Var tredje butik i landet utsatt för stöld – endast en tredjedel av brotten polisanmäldes

Var tredje butik var under 2019 utsatt för stöld den senaste veckan och var femte handlare har upplevt hot den senaste månaden. Dagligvaruhandeln, systembolag, servicebutiker och apotek utsattes för flest brott. Det visar Trygghetsbarometerns årssammanställning för 2019.

Handelns utsatthet för butiksstölder ökar

Handelns utsatthet för butiksstölder ökar

Stöld, bedrägeri och hotfulla situationer är vardag för många butiksägare. Nästan varannan butik har varit utsatt för brott den senaste månaden. Det är framförallt utsattheten för butiksstölder som ökat.

Majoritet av butiksstölderna polisanmäls inte: ”Tappat tron på rättsväsendet”

Majoritet av butiksstölderna polisanmäls inte: ”Tappat tron på rättsväsendet”

Drygt var fjärde butik utsattes för stöld den senaste veckan - men knappt var tredje stöld polisanmäldes. Andelen hotfulla eller våldsamma situationer i samband med stölderna har ökat. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer.

Var femte handlare drabbad av hotfullt beteende senaste månaden

Var femte handlare drabbad av hotfullt beteende senaste månaden

Handlarnas brottsutsatthet ligger kvar på höga nivåer. Fyra av tio handlare (41 %) har utsatts för brott den senaste tiden. Andelen butiker där någon medarbetare drabbats av hotfullt beteende från en besökare eller kund har däremot ökat något. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer för andra kvartalet 2019.

Var femte handlare utsatt för bedrägerier

Var femte handlare utsatt för bedrägerier

Fyra av tio handlare har utsatts för brott den senaste tiden. Det är en minskning med 3 procentenheter från förra Trygghetsbarometern. Andelen handlare som utsatts för hotfullt beteende har minskat samtidigt som stölderna ökar något. Trygghetsbarometern visar också att var femte handlare varit utsatt för bedrägerier den senaste månaden.

Trygghetsbarometern – sammanställning för 2018

Trygghetsbarometern – sammanställning för 2018

Svensk Handel har sammanställt Trygghetsbarometern för helåret 2018. Ta del av sammanställningen här. Årssammanställningen innehåller siffror på vilka delbranscher och län där butikerna varit mest brottsutsatta.