Majoritet av butiksstölderna polisanmäls inte: ”Tappat tron på rättsväsendet”

Drygt var fjärde butik utsattes för stöld den senaste veckan - men knappt var tredje stöld polisanmäldes. Andelen hotfulla eller våldsamma situationer i samband med stölderna har ökat. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer.

– Många handlare har tappat tron på rättsväsendet och slutat att polisanmäla butiksstölder. Att rättsväsendet i det tysta ser mellan fingrarna och i princip avkriminaliserar stölderna i butik är en farlig utveckling. Det sänder ut en olycklig signal att det är fritt fram att begå brott, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Trygghetsbarometern för tredje kvartalet visar att åtta procent av butikerna varit utsatta för hot eller våld i samband med stöld. Det är den högsta siffran sedan Trygghetsbarometerns mätningar började förra året. Drygt var femte handlare (22 %) har utsatt för hotfullt beteende från besökare eller kund vid ett annat tillfälle än vid stöld.

– Stämningsläget i handeln är en temperaturmätare för hur samhället mår. Våra butiker står öppna för alla och finns mitt ute på våra gator och torg. När klimatet i samhället blir råare smittar det snabbt av sig till butiksmiljön, säger Per Geijer.

Nya EU-regler kan stävja kortbedrägerier

Trygghetsbarometern mäter sedan början av året butikernas utsatthet för bedrägerier. Drygt var femte butik (21 %) har varit utsatta för någon form av bedrägeri den senaste månaden. En ökning med fyra procentenheter från förra mätningen.

Byte av varans prismärkning, kortbedrägerier och återköp med felaktiga kvitton är de vanligaste bedrägeriformerna.

– Följs EU:s nya regler för kortbetalningar sätter vi i praktiken stopp för köp med stulna kortuppgifter inom EU. Med tanke på att kortbedrägerier är det enskilt vanligaste brottet vore det ett viktigt steg för att stoppa brotten i handeln, säger Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel.

Sammanfattande Säkerhetsindex 

Svensk Handels Säkerhetsindex är ett sammanfattande mått på andelen butiker som varit brottsutsatta den senaste tiden. Det tredje kvartalet landar Säkerhetsindex på 39 %, en minskning med tre procentenheter från förra mätningen.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.09.23 Senast uppdaterad: 2019.09.23

Skriv en kommentar