Trygghetsbarometern – sammanställning för 2018

Svensk Handel har sammanställt Trygghetsbarometern för helåret 2018. Ta del av sammanställningen här. Årssammanställningen innehåller siffror på vilka delbranscher och län där butikerna varit mest brottsutsatta.

Livsmedelsbranchen var mest utsatt

På frågan om butiken har råkat ut för stöld eller snatteri den senaste veckan svarade 32 procent av de tillfrågade ja, av dem var det endast 34 procent som svarade att de hade anmält händelsen till polisen. 21 procent svarade att de hade blivit utsatta för hotfullt beteende från besökare eller kund den senaste månaden. Den mest stöldutsatta branchen var enligt mätningen livsmedelsbranchen och det mest utsatta länet var Stockholm.

 

 

Om ja: har du polisanmält händelsen?

Har din butik råkat ut för något av följande?

Ja

Ja

Nej

Vet ej

1. Stöld/snatteri den senaste veckan

32%

34%

65%

1%

2. Hot eller våld den senaste månaden i samband med stöld.

6%

59%

41%

 

3. Inbrott den senaste månaden

2%

91%

4%

4%

4. Hotfullt beteende från besökare/kund den senaste månaden (vid andra tillfällen än vid eventuellt snatteri eller stöld).

21%

     

Säkerhetsindex 2018

Svensk Handels säkerhetsindex är ett sammanfattande mått på andelen unika butiker som blivit utsatta för minst ett av ovan nämnda brott eller händelser. Om en butik varit drabbad av mer än en händelse så räknas denna butik bara en gång. Säkerhetsindex för 2018 uppgår till 41 procent. Det innebär att drygt fyra av tio av de svarande butikerna har blivit drabbade av minst ett brott eller hotfullt beteende under 2018.

Om undersökningen

Svensk Handel har tagit fram Trygghetsbarometern, en webbundersökning med syfte att få en bild av hur säkerheten ser ut bland våra medlemsföretag. Enkätundersökningen riktas till butikschefer eller butiksansvariga och genomförs kvartalsvis. Under 2018 besvarades enkäten av totalt 2144 butiker. De svarande butikerna i undersökningen speglar fördelningen av samtliga medlemsföretag inom detaljhandeln både på läns- och på branschnivå. I undersökningen ingår butiker uppdelade på följande delbranscher: Apotek, Bok- och pappershandel, Elektronikhandel och vitvaror, Heminredning och möbler, Järn-, bygg- och färghandel, Kiosk, gatukök och servicebutik, Kläder och skor, Leksaker, Livsmedel (dagligvaruhandel), Sport och fritid, Ur, optik och guld, Varuhus (utom dagligvaruhandel), Annan detaljhandel.

Läs hela sammanställningen för Trygghetsbarometern 2018 nedan.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.03.27 Senast uppdaterad: 2019.03.27 Kategorier: Säkerhet, Säkerhet, Rapporter

Skriv en kommentar