Stöld i butik

Var tredje butik i landet utsatt för stöld – endast en tredjedel av brotten polisanmäldes

Var tredje butik var under 2019 utsatt för stöld den senaste veckan och var femte handlare har upplevt hot den senaste månaden. Dagligvaruhandeln, systembolag, servicebutiker och apotek utsattes för flest brott. Det visar Trygghetsbarometerns årssammanställning för 2019.

Varje kvartal släpper Svensk Handel Trygghetsbarometern som mäter handelns brottsutsatthet. De sammanfattande siffrorna för 2019 visar att 61 procent av butiksstölderna aldrig polisanmäldes, vilket resulterar i ett stort mörkertal bland butiksbrotten.

 – Butiksbrotten är på oacceptabelt höga nivåer och det krävs ett fortsatt kraftfullt arbetet för att skydda våra handlare. Svensk Handel välkomnar lagförslaget om tillträdesförbud vilket är ett steg mot att stävja brottsligheten, säger Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel.

Vissa regioner mer utsatta än andra

Trygghetsbarometern visar att det finns geografiska skillnader inom landet, vissa regioner sticker ut som platser där handlarna är speciellt utsatta. Utifrån riksgenomsnittet sticker Örebro, Blekinge, och Västmanland, tillsammans med Stockholm, ut som platser där handlarna är mer brottsutsatta. I Örebro anger exempelvis varannan handlare att man blivit utsatt för stöld eller snatteri senaste veckan.

Svensk Handels Säkerhetsindex mäter den samlade andelen butiker som blivit utsatta för brott och index för 2019 uppgick till 41 procent. Det betyder att fyra av tio butiker upplevt stöld, hot, våld, bedrägeri eller inbrott under 2019.

Totalt har 2 841 handlare deltagit i undersökningen.

Publicerad: 2020.03.30 Senast uppdaterad: 2020.03.30 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar