2020

Trygghetsbarometern helåret 2020

Trygghetsbarometern helåret 2020

I denna rapport sammanställs årsresultatet för Trygghetsbarometerns fyra mätningar under 2020. En historik ges även för samtliga kvartal mellan år 2018–2020. Vidare redovisas årsresultatet 2020 per delbransch och län.

Brotten mot handeln minskar: ”För tidigt att tala om trendbrott”

Brotten mot handeln minskar: ”För tidigt att tala om trendbrott”

Utökade restriktioner har resulterat i omfattande besökstapp till många butiker. Inte bara kunderna har blivit färre, även kriminaliteten har minskat. Enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer utsattes 3 av 10 handlare för brott under det fjärde kvartalet, en minskning med 15 procentenheter.

Brottsligheten i handeln ökade markant under pandemin

Brottsligheten i handeln ökade markant under pandemin

Handlarnas brottsutsatthet är kvar på höga nivåer. Drygt var tredje handlare råkade ut för en stöld den senaste veckan och var femte butik drabbades av hotfullt beteende från en besökare den senaste månaden.

Mer än varannan handlare utsatt för brott den senaste tiden

Mer än varannan handlare utsatt för brott den senaste tiden

Handlarnas utsatthet för stölder, hot, våld och bedrägerier har ökat under coronapandemin. Andelen hotfulla situationer har mer än fördubblats jämfört med förra mätningen. Svensk Handels Säkerhetsindex stiger med 16 procentenheter, till 55 procent. Den högsta nivån sedan mätningens start år 2018.

Butiksbrotten minskar från höga nivåer

Butiksbrotten minskar från höga nivåer

Fyra av tio handlare har varit utsatta för brott den senaste tiden. Det är en marginell minskning mot från förra mätningen som gjordes förra kvartalet. Samtidigt ökar andelen bedrägerier mot handlare och brott som inte polisanmäls är kvar på höga nivåer.