Stöld i butik

Butiksbrotten minskar från höga nivåer

Fyra av tio handlare har varit utsatta för brott den senaste tiden. Det är en marginell minskning mot från förra mätningen som gjordes förra kvartalet. Samtidigt ökar andelen bedrägerier mot handlare och brott som inte polisanmäls är kvar på höga nivåer.

Säkerhetsindex för årets första kvartal visar att cirka fyra av tio handlare (39 procent) utsatts för brott den senaste tiden, vilket är en minskning med fyra procentenheter från förra mätningen (Q4 2019). Var tredje handlare (31 procent) uppger att de blivit utsatta för stöld under den senaste veckan och två av tre (66 procent) stölder polisanmäls inte. Dessutom svarar var sjätte handlare (15 procent) att de varit utsatta för hotfullt beteende från besökare eller kund den senaste månaden.

Bedrägerierna ökar

Bedrägerierna som drabbar handelns företag går mot strömmen och har ökat något. Var femte handlare (21 procent) har blivit drabbade den senaste månaden. 

Olika former av bedrägerier är ett växande problem

Nina Jelver, bedrägeriexpert Svensk Handel

De vanligaste bedrägerierna är falska återköp och reklamationer samt byte av en varans prismärkning eller  produktinnehåll. Även falska fakturor, kortbedrägerier och falska sedlar är vanligt förekommande. 
 – Den senaste tiden har vi fått många varningar från företag som utsatts för falska 500-lappar. Vi kan konstatera att olika former av bedrägerier, både i fysisk och digital form, är ett växande problem, säger Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel.

Undersökningen genomfördes i mars 2020 och baseras på 647 svar.

Publicerad: 2020.04.16 Senast uppdaterad: 2020.04.16 Kategorier: Säkerhet, Säkerhet, Rapporter