Trygghetsbarometern helåret 2020

I denna rapport sammanställs årsresultatet för Trygghetsbarometerns fyra mätningar under 2020. En historik ges även för samtliga kvartal mellan år 2018–2020. Vidare redovisas årsresultatet 2020 per delbransch och län.

Publicerad: 2021.01.27 Senast uppdaterad: 2021.01.27 Kategorier: Säkerhet, Säkerhet, Rapporter

Skriv en kommentar