Trygghetsbarometern 2021

4 av 10 handlare utsatta för brott senaste månaden

4 av 10 handlare utsatta för brott senaste månaden

Nästan var tredje handlare har utsatts för en stöld den senaste veckan och en av fem drabbades av hotfullt beteende den senaste månaden. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att drygt 4 av 10 handlare varit brottsutsatta den senaste tiden.

Handelns brottsutsatthet ökar: ”Kriminaliteten största hotet”

Handelns brottsutsatthet ökar: ”Kriminaliteten största hotet”

Brottsligheten som drabbar handeln fortsätter att öka. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att nästan varannan handlare utsatts för stölder, hot eller våld den senaste tiden. Ökande problem med kriminalitet är det enskilt största hindret för många företagare inom handeln.

Brotten mot handeln tillbaka på höga nivåer – drygt 4 av 10 handlare utsatta

Brotten mot handeln tillbaka på höga nivåer – drygt 4 av 10 handlare utsatta

Föregående kvartals minskning av brott mot handeln visade sig inte vara något trendbrott. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att över 4 av 10 handlare utsattes för brott under årets första kvartal, vilket är en kraftig ökning jämfört med det fjärde kvartalet 2020.