Trygghetsbarometern 2021

Tryghetsbarometern helår 2021

Handelns utsatthet för brott ökade under 2021 – ny toppnivå

Den dystra trenden håller i sig. Svenska handlares brottsutsatthet befinner sig fortsatt på mycket höga nivåer. Värst är situationen i Stockholms, Örebro samt Västmanlands län, som uppvisar högst andel utsatta butiker. Detta och mycket mer visar Svensk Handels Trygghetsbarometer som sammanställt siffror över handlarnas brottsutsatthet under 2021.

trygghetsbarometern-q4-2021

Nästan varannan handlare utsattes för brott under den senaste månaden

Mer än var tredje handlare utsattes för stöld under den senaste veckan och en av fem blev utsatta för hotfullt beteende under den senaste månaden. Vidare visar Svensk Handels Trygghetsbarometer att även bedrägerier mot handlare ökat under senare tid.

4 av 10 handlare utsatta för brott senaste månaden

4 av 10 handlare utsatta för brott senaste månaden

Nästan var tredje handlare har utsatts för en stöld den senaste veckan och en av fem drabbades av hotfullt beteende den senaste månaden. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att drygt 4 av 10 handlare varit brottsutsatta den senaste tiden.

Handelns brottsutsatthet ökar: ”Kriminaliteten största hotet”

Handelns brottsutsatthet ökar: ”Kriminaliteten största hotet”

Brottsligheten som drabbar handeln fortsätter att öka. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att nästan varannan handlare utsatts för stölder, hot eller våld den senaste tiden. Ökande problem med kriminalitet är det enskilt största hindret för många företagare inom handeln.

Brotten mot handeln tillbaka på höga nivåer – drygt 4 av 10 handlare utsatta

Brotten mot handeln tillbaka på höga nivåer – drygt 4 av 10 handlare utsatta

Föregående kvartals minskning av brott mot handeln visade sig inte vara något trendbrott. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att över 4 av 10 handlare utsattes för brott under årets första kvartal, vilket är en kraftig ökning jämfört med det fjärde kvartalet 2020.